Vrhunski naucnici

isak njutn

 

Za razliku od mnogih savremenih naučnika, naučnici koji su postavili temelje nauci, kao što su bili Njutn, Kepler, Maksvel, Faradej, Paskal i drugi, imali su veoma drugačiji stav po pitanju nauke i religije. Naime, oni su tvrdili da nauka jasno potvrđuje da postoji Tvorac (Bog), i da je On ljudima napisao jednostavno uputstvo kako bi trebali da žive – u formi knjige koja je postala najveći svetski bestseler.Nauka je potvrdila tačnost informacija o ishrani i drugim dobrim navikama koje bi čovek trebao da upražnjava, a koje su zapisane u Bibliji.

 

Isak Njutn (1642-1727) fizika

Luj Paster (1822-1895) biologija

Gregor Mendel (1822-1884) genetika

Majkl Faradej (1791-1867) elektromagnetizam

Vilijem Kelvin (1824-1907) termodinamika

Jozef Lister (1827-1912) hirurgija

Blez Paskal (1623-1662) termodinamika

Johan Kepler (1571-1630) astronomija

Robert Bojl (1627-1691) hemija

Karl Line (1707-1778) biologija

Vilijem Heršel (1738-1822) astronomija

Jozef Henri (1797-1878) elektrotehnika

Džon Fleming (1849-1945) elektronika

Džordž Stoks (1819-1903) mehanika fluida

Leonardo da Vinči (1452-1519) hidraulika

Vilijem Remsi (1852-1916) termodinamika

Bernard Riman (1826-1866) geometrija

Rudolf Virhof (1821-1902) patologija

Džejms Džul (1818-1889) termodinamika

Džejms Maksvel (1831-1879) termodinamika

Semjuel Morz (1791-1872) telekomunikacije

Žorž Kivije (1769-1832) paleontologija