Κορυφαίοι επιστήμονες!

 

 

Σε αντίθεση με πολλούς σύγχρονους επιστήμονες, οι επιστήμονες που έχτισαν τα θεμέλια της επιστήμης, όπως ήταν ο Νεύτωνας, Κέπλερ, Maxwell, Faraday, Pascal και άλλοι, είχαν μια πολύ διαφορετική άποψη για το θέμα της επιστήμης και της θρησκείας. Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι η επιστήμη σαφώς επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένας δημιουργός (ο Θεός), και ότι αυτός έδωσε στους ανθρώπους οδηγίες για το πώς πρέπει να ζούμε – με τη μορφή ενός βιβλίου που έχει γίνει best seller στον κόσμο.

Η επιστήμη έχει επιβεβαιώσει την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με τη διατροφή και άλλες καλές συνήθειες που ένας άνθρωπος θα πρέπει να έχει στην πράξη, και τα οποία είναι γραμμένα στη Βίβλο.

Ο πίνακας έχει μια λίστα από τους πιο διάσημους επιστήμονες που έχτισαν τα

πιο γερά θεμέλια της επιστήμης:

 

Isaac Newton (1642-1727) Physics (φυσική)

Louis Pasteur (1822-1895) Biology (βιολογία)

Gregor Mendel (1822-1884) Genetics (γενετική)

Michael Faraday (1791-1867) Electro-Magnetism (ηλεκτρομαγνητισμό)

William Kelvin (1824-1907) Thermodynamics (θερμοδυναμική)

Joseph Lister (1827-1912) Surgery (χειρουργική)

Blaise Pascal (1623-1662) Thermodynamics (θερμοδυναμική)

Johannes Kepler (1571-1630) Astronomy (αστρονομία)

Robert Boyle (1627-1691) Chemistry (χημεία)

Carolus Linnaeus (1707-1778) Biology (βιολογία)

William Herschel (1738-1822) Astronomy (αστρονομία)

Joseph Henry (1797-1878)Electric Engineerin(Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)

John Fleming (1849-1945) Electronics (ηλεκτρονική)

George Stokes (1819-1903) Fluid Mechanics (μηχανική ρευστών)

Leonardo da Vinci (1452-1519) Hydraulics (υδραυλική)

William Ramsay (1852-1916) Thermodynamics (θερμοδυναμική)

Bernhard Reimann (1826-1866) Geometry (γεωμετρία)

Rudolf Virchow (1821-1902) Pathology (παθολογία)

James Joule (1818-1889) Thermodynamics (θερμοδυναμική)

James Maxwell (1831-1879) Thermodynamics (θερμοδυναμική)

Samuel Morse (1791-1872) Telecommunications (τηλεπικοινωνιών)

George Curvier (1769-1832) Paleontology (παλαιοντολογία).