Η ηλικία της Γης

Το ζήτημα της ηλικίας της Γης είναι ένα θέμα το οποίο εύκολα θα λύσει τη διαμάχη μεταξύ της δημιουργίας και της εξέλιξης. Από τη μία πλευρά, η θεωρία της εξέλιξης που υποστηρίζει ότι η ηλικία της Γης είναι περίπου 4,5 δισεκατομμύρια έτη. Από την άλλη πλευρά, η έννοια της δημιουργίας που βασίζεται στην Βίβλο, λέει κάτι το εντελώς αντίθετο – Η ηλικία της Γης είναι περίπου 6.000 (έξι χιλιάδες) χρόνια.
Είναι καλά γνωστό ότι η θεωρία της εξέλιξης υποστηρίζει απίστευτα γεγονότα του παρελθόντος, όπως η εμφάνιση της πρώτης ζωής από άψυχη ύλη, μετατροπή ψαριών σε οργανισμούς που περπατούν, μετατροπή εντομοφάγων σε πιθήκους και ανθρώπους, και άλλα παρόμοια. Ακόμη και οι υποστηρικτές της θεωρίας της εξέλιξης παραδέχονται ότι όλα αυτά είναι απίθανα, αλλά δεν λένε ότι είναι αδύνατο να έχουν συμβεί. Σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης όλα είναι πιθανά, αν έχουμε αρκετό χρόνο.

Οι εκτιμήσεις της ηλικίας της Γης από τους επιστήμονες που υποστηρίζουν την θεωρία της εξέλιξης, είναι από 100 εκατομμύρια έτη και σταδιακά αυξανόταν κατά 40 φορές ώσπου κατέληξαν στην τελική συμφωνία της ηλικίας δηλαδη στα 4,6 δισεκατομμύρια έτη (Engel, ΕΕΔ 1969. Ώρα της Γης και Αμερικανός επιστήμονας, 57:. 458-483. ).  (κορώνες, A. 1985. Εξέλιξη της Archean ηπειρωτικού φλοιού Ετήσια Επισκόπηση της Γης και Πλανητικών Επιστημών 13:.. 49-74). Παράληλα οι ίδιοι οι υποστηρικτές πιστεύουν πως η ηλικία των κύριων μερών των ηπείρων και των ωκεανών ανέρχεται στα 3.6 δισεκατομμύρια έτη.

Υπάρχουν πολλές πηγές οι οποίες μιλούν για την ηλικία της Γης. Έτσι, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια απάντηση στο ερώτημα αυτό, αν θέλουμε. Τα ακόλουθα θα σας οδηγήσουν προς την ηλικία του πλανήτη μας.